Shkup | Air Prishtina
Shkup
Maqedonia Veriore
Shkup
Maqedonia Veriore
Shkupi. Drejtë modernës

I gjendur në zemër të gadishullit ballkanik, Shkupi është qyteti më i madh i Maqedonisë Veriore dhe me atraksionet e tij nga koha e krishterë, romake dhe osmane është mjaft tërheqës. Ndikimet nga kulturat e ndryshme janë të dukshme posaqërisht në tregun e vjetër të Shkupit, njërin nga tregjet më të medha të ushqimeve në regjion. Ecni nëpërmes rrugicave pitoreske të qytetit deri te kalaja impozante në perëndim të qytetit të vjetër, vizitoni gjithashtu Aquadukt-in (ujësjellësin romak) në veri të qytetit si dhe xhamitë e shumta, hamamet dhe urat nga koha osmane. Po ashtu mund të thelloheni në historinë dhe kulturën e kësaj qendre urbane të Maqedonisë Veriore, në operat, muzetë dhe teatrot e ndryshme në qytet. Dashamirëve të artit dhe muzikës ju preferojmë Festivalin Veror të Shkupit, Festivalin Blues and Soul si dhe Jazz Festivalin e Shkupit.  

 

Weather today