Impresumi | Air Prishtina
Na kontakto
Impresumi

Adresse

Air Prishtina AG
Löwenstrasse 16
CH-8001 Zürich
Tel.: +41 44 221 19 17
E-Mail: kontakt@airprishtina.com


Copyright

Të gjitha të drejtat e rezervuara. Tekstet, Fotot, Grafikët dhe Videot si dhe marrëveshjet në webfaqen e Air Prishtina janë të mbrojtura me të drejtën e autorit dhe ligje tjera të pronës intelektuale. Përmbajtja e këtyre faqeve nuk lejohet të kopjohet, shpërndahet apo ndërrohet për qëllime komerciale. Disa faqe të Air Prishtina përmbajnë gjithashtu foto të cilat janë subjekt i të Drejtave të Autorit të palës së tretë. Referencat dhe linçet: sa i përket linçeve direkte apo indirekte të faqeve të huaja të internetit (linçe), të cilat nuk janë përgjegjësi e kompanisë, Air Prishtina do të kishte detyrim mbi to vetëm nëse ka qenë në dijeni rreth përmbajtjes së prezantuar në linçet e lartpërmendura dhe vetëm atëherë nëse Air Prishtina do të mund të kishte ndërmarrë diçka për të parandaluar përmbajtjen e paligjshme. Prandaj Air Prishtina deklaron që në kohën kur është bërë lidhja me linçet, linçet përkatëse nuk kanë pasur përmbajtje të paligjshme. Air Prishtina nuk ka ndikim në hartimin aktual apo të ardhshëm apo në përmbajtjen e linçeve të lidhura. Për këtë arsye Air Prishtina qartazi distancohet nga përmbajta dhe komunikatat për shtyp e të gjitha linçeve, të cilat janë ndryshuar pasi që është bërë lidhja me linçet. Ky konstatim vlen për të gjitha ofertat e internetit të bëra në linçet dhe referencat e lidhura. Për përmbajtje të paligjshme, të pasakta ose jo të plota dhe për dëmet që rezultojnë nga përdorimi apo mospërdorimi i një informacion të tillë, merr përgjegjësi vetëm ofruesi i faqeve të tilla, dhe jo ai i cili në fakt vetëm i referon/lidhë ato.

 

Mbrojtja e privatësisë:

Kjo webfaqe përdor Google Analytics, një web shërbim për analytics nga Google, Inc. ("Google").Google Analytics përdorë "cookies", të cilat janë dosje tekstuale që vendoset në kompjuter, e cila ka për qëllim ti ndihmojë webfaqes të kupton se si përdoret webfaqja nga përdoruesit.Informatat e gjeneruara nga cookie për përdorimin e webfaqes do të transmetohet dhe të ruhet nga Google në serverët në SHBA.