Mbrojtja nga Anulimi | Air Prishtina
Mbrojtja nga Anulimi

Mbroni veten nga tarifat e anulimit. Nëse dëshironi të rezervoni pa brenga, opsioni Mbrojta nga Anulimi të cilin e ofron Air Prishtina është zgjidhja optimale.

Duke shtuar opsionin shtesë "Mbrojtja nga Anulimi" për një tarifë të pakthyeshme prej 15% të çmimit bruto të biletës, ju keni të drejtë të tërhiqeni nga udhëtimi juaj pa kompensim të anulimit, deri 48 orë para nisjes së fluturimit. Pa qenë të detyruar për arsyetim.

Refundimi i plotë i çmimit të fluturimit mund të bëhet vetëm në formën e një kuponi në Air Prishtina - llogarinë e klientit.