| Air Prishtina

Shpenzimet e anulimit

Marrja përsipër e shpenzimeve të anulimt, p.sh. në raste si:

 • Sëmundje
 • Aksident
 • Vdekje
 • Shtatzëni


Asistencë


Organizimi dhe marrja përsipër e shpenzimeve, si:

 • Transportimi në spitalin më të afërt
 • Riatdhesimi në ndonjë spital ose në vendbanim (me ose pa përcjellje mjekësore)

p.sh. në raste si:

 • Sëmundje
 • Aksident
 • Trazira
 • Sulme terroriste
 • Katastrofa natyrore


Sigurimi i bagazhit


Marrja përsipër e shpenzimeve për një përson deri në CHF 3000 si dhe për familje deri në CHF 6000, në raste si:

 • Vjedhje
 • Grabitje
 • Dëmtim
 • Humbje
 • Dërgesë e vonuar

Blerje zëvendësuese deri në CHF 400