Black Card | Air Prishtina
Black Card

Si posedues i kartelës Air Prishtina Black Card përveq tjerash, ju përfitoni edhe këto favore:

  • Ndërrimin e datës, nëse ende ka vende të lira për fluturimin e dëshiruar, deri në 48 orë para nisjes, mund ta bëni pa pagesën e penalltisë. Kosto tjera mund të paraqiten për arsye të ndërrimit të tarifës së klasës në çmime.
  • Anulimin, deri në 48 orë para nisjes së fluturimit, mund ta bëni pa penalizim.

Favoret e Air Prishtina Black Card i gëzon vetëm poseduesi i kartelës.

Ju lutem t`i keni parasyshë Termat dhe Kushtet e Përgjithëshme (TKP) gjatë përdorimit të kartelës. TKP aktuale i gjeni këtu.