Check-in automatik | Air Prishtina
Check-in automatik

Stresi për Check-in në aeroport është i shmangshëm. Me Check-in automatik.

Qysh gjatë procesit të rezervimit do të kryeni automatikisht edhe Check-in, ndërsa  boardkartën do ta pranoni me e-mail ose në telefonin tuaj inteligjent 23 orë deri në 4 orë para nisjes së fluturimit. Në aeroport ju duhet vetëm ta dërgoni bagazhin tuaj në sportelin për lëshimin e bagazhit (Baggage "Drop Off") ose ta dorëzoni atë në sportelin për Check-in te Germania.

Për pasagjerët që kanë me vete kafshë, fëmijët që udhëtojnë vetëm ose pasagjerët me nevoja të veçanta, Check-in automatik nuk është i mundur.

Aktualisht, Check-in automatik nuk është i mundur kur nisja e fluturimit bëhet nga: Prishtina, Shkupi, Ohri dhe Tirana.