deutsch  |  english  |  shqip  |  македонски
 
Book online
 

Nga:
Për:


Nisja më:

 

Kthimi më:

 
Të rriturit:
Fëmijë (2 deri 12 vjeç):
Foshnje (deri 2 vjeç):
Kërko Ndihmë
Best price finder

Termat dhe kushtet e përgjithshme (AGB)
Impressum
 

Plani i fluturimeve

Basel-Mulhouse
Basel-Mulhouse – Prishtinë
Numri i fluturimitNisjaArritjaHënMarMërEnjPreShtDieVlefshmëria
ST357014:4016:50    2015-10-28 – 2016-03-23
ST357016:2518:35      2015-12-18 – 2015-12-18
ST207811:4513:55      2015-12-19 – 2015-12-19
ST207811:4513:55      2016-01-02 – 2016-01-02
X3894016:3018:30      2016-03-24 – 2016-03-24
ST357016:2518:35      2016-03-25 – 2016-03-25
ST35714:4011:25      2016-03-26 – 2016-03-26
ST357013:4015:50  2016-04-04 – 2016-05-30
Prishtinë – Basel-Mulhouse
Numri i fluturimitNisjaArritjaHënMarMërEnjPreShtDieVlefshmëria
ST357111:2513:45    2015-10-28 – 2016-03-23
ST357113:1015:30      2015-12-18 – 2015-12-18
ST207908:4011:00      2015-12-19 – 2015-12-19
ST207908:4011:00      2016-01-02 – 2016-01-02
X3894119:4022:10      2016-03-24 – 2016-03-24
ST357113:0015:30      2016-03-25 – 2016-03-25
ST357111:2513:45      2016-03-26 – 2016-03-26
ST357110:1512:45  2016-03-27 – 2016-05-11
ST357110:1512:45   2016-05-14 – 2016-06-01
ST357110:1512:45  2016-06-04 – 2016-10-29
Cyrih
Cyrih – Prishtinë
Numri i fluturimitNisjaArritjaHënMarMërEnjPreShtDieVlefshmëria
GM322407:0009:10     2015-10-25 – 2016-03-23
4T235207:1009:10      2015-10-25 – 2016-03-20
4T235211:0013:00      2015-10-26 – 2016-03-21
4T235207:4009:40     2015-10-27 – 2016-03-24
GM960607:3009:40      2015-10-31 – 2015-12-19
GM322408:0010:10      2015-10-31 – 2016-03-26
GM322406:4008:50     2015-11-02 – 2016-03-24
GM322406:4008:50      2015-11-03 – 2015-12-29
GM322406:4508:55      2015-11-06 – 2015-12-25
GM960606:5509:05      2015-12-26 – 2016-03-05
GM322406:4508:55     2016-01-01 – 2016-03-25
GM960607:3009:40      2016-03-12 – 2016-03-26
4T235206:5509:00   2016-03-27 – 2016-10-27
GM322407:5010:00    2016-03-30 – 2016-10-29
GM322407:1509:25      2016-04-01 – 2016-10-28
GM960607:3009:40      2016-04-02 – 2016-10-29
GM322821:4523:55      2016-07-02 – 2016-08-20
Prishtinë – Cyrih
Numri i fluturimitNisjaArritjaHënMarMërEnjPreShtDieVlefshmëria
4T235309:5512:05      2015-10-25 – 2016-03-20
GM322510:1512:30      2015-10-25 – 2016-03-20
4T235313:4515:55     2015-10-26 – 2015-12-07
4T235310:3012:40     2015-10-27 – 2016-03-24
GM322510:0512:20      2015-10-28 – 2016-03-23
GM960710:2512:40      2015-10-31 – 2015-12-19
GM322520:1022:25      2015-10-31 – 2016-03-26
GM322509:4011:50     2015-11-02 – 2016-03-24
GM322509:5012:05     2015-11-03 – 2016-03-25
4T235310:3012:45      2015-12-14 – 2016-03-21
GM960710:0012:05      2015-12-26 – 2016-03-05
GM960604:3006:45      2015-12-27 – 2016-01-03
GM960604:3006:45      2016-02-14 – 2016-02-14
GM960710:2512:40      2016-03-12 – 2016-03-26
4T235310:0012:10   2016-03-27 – 2016-10-27
GM322510:5513:10     2016-03-30 – 2016-10-26
GM322510:2012:35      2016-04-01 – 2016-10-28
GM960710:2512:40      2016-04-02 – 2016-10-29
GM322517:3019:45      2016-04-02 – 2016-10-29
GM322904:5507:10      2016-07-03 – 2016-08-21
Cyrih – Shkup
Numri i fluturimitNisjaArritjaHënMarMërEnjPreShtDieVlefshmëria
GM301815:0017:05    2015-10-25 – 2016-03-25
4T326206:3508:35      2015-10-31 – 2016-03-26
GM301813:2015:15      2015-11-02 – 2016-03-21
GM301816:0018:05      2015-12-22 – 2015-12-22
GM301815:0017:05      2015-12-24 – 2015-12-24
GM951813:0015:05      2016-01-03 – 2016-01-03
GM301815:3517:40      2016-03-24 – 2016-03-24
GM301817:1519:20      2016-03-28 – 2016-03-28
GM301814:1016:15     2016-03-30 – 2016-10-26
GM301817:4019:45      2016-03-31 – 2016-10-27
GM301816:5018:55      2016-04-01 – 2016-10-21
4T326206:5509:00      2016-04-02 – 2016-10-29
GM301817:1019:15      2016-04-04 – 2016-10-24
GM301816:5018:55      2016-07-05 – 2016-08-30
GM301816:5519:00      2016-10-28 – 2016-10-28
Shkup – Cyrih
Numri i fluturimitNisjaArritjaHënMarMërEnjPreShtDieVlefshmëria
GM301918:0020:15    2015-10-25 – 2016-03-25
4T326309:4512:00      2015-10-31 – 2016-03-26
GM301916:0018:20      2015-11-02 – 2016-03-21
GM301915:2017:35      2015-12-22 – 2015-12-22
GM301916:0018:15      2015-12-24 – 2015-12-24
GM951916:0018:15      2016-01-03 – 2016-01-03
GM301918:3520:50      2016-03-24 – 2016-03-24
GM301920:0522:20      2016-03-28 – 2016-03-28
GM301917:1019:25     2016-03-30 – 2016-10-26
GM301920:3022:45      2016-03-31 – 2016-10-27
GM301919:4021:55      2016-04-01 – 2016-10-21
4T326310:0012:10      2016-04-02 – 2016-10-29
GM301920:0022:15      2016-04-04 – 2016-10-24
GM301919:4021:55      2016-07-05 – 2016-08-30
GM301919:4522:00      2016-10-28 – 2016-10-28
Dyseldorf
Dyseldorf – Prishtinë
Numri i fluturimitNisjaArritjaHënMarMërEnjPreShtDieVlefshmëria
ST865607:4510:20    2015-10-28 – 2015-12-19
ST865615:5518:35      2015-11-06 – 2016-03-25
4U570008:4011:10      2015-11-08 – 2016-01-31
ST865607:5010:25      2015-12-20 – 2016-03-20
ST865607:4510:20     2015-12-23 – 2016-03-23
4U570008:4011:10      2016-02-14 – 2016-03-20
ST865609:4512:20     2016-03-27 – 2016-03-28
ST865606:4509:20  2016-03-30 – 2016-06-22
4U570007:2009:50      2016-04-02 – 2016-04-23
EW670207:2009:50      2016-04-30 – 2016-10-29
ST513616:2518:55      2016-06-19 – 2016-09-18
ST865607:3010:05   2016-06-24 – 2016-06-27
ST865606:4509:202016-06-29 – 2016-09-05
ST961021:1523:50      2016-07-02 – 2016-08-27
ST865606:4509:20      2016-09-07 – 2016-09-07
ST865607:0009:35  2016-09-09 – 2016-10-24
ST865606:4509:25    2016-10-26 – 2016-10-29
Prishtinë – Dyseldorf
Numri i fluturimitNisjaArritjaHënMarMërEnjPreShtDieVlefshmëria
ST865717:4520:20    2015-10-28 – 2015-12-09
ST865719:3022:15      2015-11-06 – 2016-03-25
4U570111:5014:30      2015-11-08 – 2016-01-31
ST865717:4520:20     2015-12-12 – 2016-03-26
ST865717:5020:25      2015-12-20 – 2016-03-20
4U570111:5014:30      2016-02-14 – 2016-03-20
ST865719:4522:20     2016-03-27 – 2016-03-28
ST865716:4519:20  2016-03-30 – 2016-06-22
4U570110:3013:10      2016-04-02 – 2016-04-23
EW670310:3013:10      2016-04-30 – 2016-10-29
ST513719:4022:15      2016-06-19 – 2016-09-18
ST865717:3020:05   2016-06-24 – 2016-06-27
ST865716:4519:202016-06-29 – 2016-09-05
ST961103:4006:15      2016-07-03 – 2016-08-28
ST865716:5019:25  2016-09-07 – 2016-10-24
ST865716:4519:20    2016-10-26 – 2016-10-29
Dyseldorf – Shkup
Numri i fluturimitNisjaArritjaHënMarMërEnjPreShtDieVlefshmëria
ST256013:0015:30      2015-11-28 – 2016-03-26
ST256009:5012:20      2016-04-02 – 2016-10-29
Shkup – Dyseldorf
Numri i fluturimitNisjaArritjaHënMarMërEnjPreShtDieVlefshmëria
ST256116:1519:00      2015-11-28 – 2016-03-26
ST256113:0515:50      2016-04-02 – 2016-10-29
Gjenevë
Gjenevë – Prishtinë
Numri i fluturimitNisjaArritjaHënMarMërEnjPreShtDieVlefshmëria
GM646217:0019:15      2015-10-31 – 2016-03-26
GM646213:2015:35      2015-12-23 – 2016-01-06
GM189013:2515:35      2015-12-23 – 2016-01-06
GM646214:2016:35      2016-04-02 – 2016-10-29
Prishtinë – Gjenevë
Numri i fluturimitNisjaArritjaHënMarMërEnjPreShtDieVlefshmëria
GM646311:0513:25      2015-10-31 – 2016-03-26
GM189110:0512:30      2015-12-23 – 2016-01-06
GM646310:0512:25      2015-12-23 – 2016-01-06
GM646311:0513:25      2016-04-02 – 2016-10-29
Hamburg
Hamburg – Prishtinë
Numri i fluturimitNisjaArritjaHënMarMërEnjPreShtDieVlefshmëria
4U570411:5014:20      2015-11-07 – 2016-03-26
4U570406:0508:45      2016-04-02 – 2016-04-30
4U570416:4519:25      2016-05-07 – 2016-10-29
Prishtinë – Hamburg
Numri i fluturimitNisjaArritjaHënMarMërEnjPreShtDieVlefshmëria
4U570515:0017:35      2015-11-07 – 2016-03-26
4U570509:2512:00      2016-04-02 – 2016-04-30
4U570520:0522:40      2016-05-07 – 2016-10-29
Hannover
Hannover – Prishtinë
Numri i fluturimitNisjaArritjaHënMarMërEnjPreShtDieVlefshmëria
4U571413:3015:55      2015-11-07 – 2016-03-26
4U571411:4014:05      2015-12-23 – 2015-12-23
4U571411:4014:05      2016-01-06 – 2016-01-06
4U571416:3018:55      2016-04-02 – 2016-10-29
Prishtinë – Hannover
Numri i fluturimitNisjaArritjaHënMarMërEnjPreShtDieVlefshmëria
4U571516:3518:50      2015-11-07 – 2016-03-26
4U571514:4517:00      2015-12-23 – 2015-12-23
4U571514:4517:00      2016-01-06 – 2016-01-06
4U571513:1515:50      2016-04-02 – 2016-10-29
London-Gatwick
London-Gatwick – Prishtinë
Numri i fluturimitNisjaArritjaHënMarMërEnjPreShtDieVlefshmëria
ST647815:0019:05      2015-10-30 – 2016-03-25
ST647816:1520:25      2016-04-01 – 2016-06-17
ST647816:1520:25     2016-06-24 – 2016-09-30
ST647816:1520:25      2016-10-07 – 2016-10-28
Prishtinë – London-Gatwick
Numri i fluturimitNisjaArritjaHënMarMërEnjPreShtDieVlefshmëria
ST647919:5522:10      2015-10-30 – 2016-03-25
ST647921:1023:25      2016-04-01 – 2016-06-17
ST647921:1023:25     2016-06-24 – 2016-09-02
ST647920:5023:10      2016-09-06 – 2016-09-27
ST647921:1023:25      2016-09-09 – 2016-10-28
Milano-Bergamo
Milano-Bergamo – Prishtinë
Numri i fluturimitNisjaArritjaHënMarMërEnjPreShtDieVlefshmëria
ST289411:2513:25      2015-10-31 – 2015-12-12
ST298413:4515:45      2015-12-20 – 2016-03-20
ST298413:4515:45      2016-03-27 – 2016-06-26
ST298413:4515:45     2016-07-03 – 2016-09-04
ST298413:4515:45      2016-09-11 – 2016-10-23
Prishtinë – Milano-Bergamo
Numri i fluturimitNisjaArritjaHënMarMërEnjPreShtDieVlefshmëria
ST289508:4010:40      2015-10-31 – 2015-12-12
ST298511:0013:00      2015-12-20 – 2016-03-20
ST298511:0013:00      2016-03-27 – 2016-06-26
ST298511:0013:00     2016-07-03 – 2016-09-04
ST298511:0013:00      2016-09-11 – 2016-10-23
Mynhen
Mynhen – Prishtinë
Numri i fluturimitNisjaArritjaHënMarMërEnjPreShtDieVlefshmëria
ST174813:0515:00      2015-10-28 – 2016-03-23
ST174808:1510:15      2015-11-01 – 2016-03-20
ST174806:5008:45      2015-11-07 – 2016-03-26
ST174813:2015:20      2016-03-25 – 2016-03-25
ST174808:1510:15   2016-03-27 – 2016-10-29
Prishtinë – Mynhen
Numri i fluturimitNisjaArritjaHënMarMërEnjPreShtDieVlefshmëria
ST174920:4022:40      2015-10-28 – 2016-03-23
ST174914:4516:45      2015-11-07 – 2016-03-26
ST174916:3018:30      2015-12-20 – 2016-03-20
ST174916:0518:00      2016-03-25 – 2016-03-25
ST174914:4516:45   2016-03-27 – 2016-10-29
Shkup
Shkup – Cyrih
Numri i fluturimitNisjaArritjaHënMarMërEnjPreShtDieVlefshmëria
GM301918:0020:15    2015-10-25 – 2016-03-25
4T326309:4512:00      2015-10-31 – 2016-03-26
GM301916:0018:20      2015-11-02 – 2016-03-21
GM301915:2017:35      2015-12-22 – 2015-12-22
GM301916:0018:15      2015-12-24 – 2015-12-24
GM951916:0018:15      2016-01-03 – 2016-01-03
GM301918:3520:50      2016-03-24 – 2016-03-24
GM301920:0522:20      2016-03-28 – 2016-03-28
GM301917:1019:25     2016-03-30 – 2016-10-26
GM301920:3022:45      2016-03-31 – 2016-10-27
GM301919:4021:55      2016-04-01 – 2016-10-21
4T326310:0012:10      2016-04-02 – 2016-10-29
GM301920:0022:15      2016-04-04 – 2016-10-24
GM301919:4021:55      2016-07-05 – 2016-08-30
GM301919:4522:00      2016-10-28 – 2016-10-28
Cyrih – Shkup
Numri i fluturimitNisjaArritjaHënMarMërEnjPreShtDieVlefshmëria
GM301815:0017:05    2015-10-25 – 2016-03-25
4T326206:3508:35      2015-10-31 – 2016-03-26
GM301813:2015:15      2015-11-02 – 2016-03-21
GM301816:0018:05      2015-12-22 – 2015-12-22
GM301815:0017:05      2015-12-24 – 2015-12-24
GM951813:0015:05      2016-01-03 – 2016-01-03
GM301815:3517:40      2016-03-24 – 2016-03-24
GM301817:1519:20      2016-03-28 – 2016-03-28
GM301814:1016:15     2016-03-30 – 2016-10-26
GM301817:4019:45      2016-03-31 – 2016-10-27
GM301816:5018:55      2016-04-01 – 2016-10-21
4T326206:5509:00      2016-04-02 – 2016-10-29
GM301817:1019:15      2016-04-04 – 2016-10-24
GM301816:5018:55      2016-07-05 – 2016-08-30
GM301816:5519:00      2016-10-28 – 2016-10-28
Shkup – Dyseldorf
Numri i fluturimitNisjaArritjaHënMarMërEnjPreShtDieVlefshmëria
ST256116:1519:00      2015-11-28 – 2016-03-26
ST256113:0515:50      2016-04-02 – 2016-10-29
Dyseldorf – Shkup
Numri i fluturimitNisjaArritjaHënMarMërEnjPreShtDieVlefshmëria
ST256013:0015:30      2015-11-28 – 2016-03-26
ST256009:5012:20      2016-04-02 – 2016-10-29
Shtutgart
Shtutgart – Prishtinë
Numri i fluturimitNisjaArritjaHënMarMërEnjPreShtDieVlefshmëria
4U571210:2012:25     2015-10-28 – 2016-03-25
4U571211:4513:50      2015-11-08 – 2016-03-20
4U571210:2012:25      2015-11-14 – 2016-03-05
4U571610:3012:35      2015-12-23 – 2015-12-23
4U571611:4513:50      2016-01-10 – 2016-01-10
4U571207:4509:50      2016-03-12 – 2016-03-26
4U571208:4510:45      2016-03-27 – 2016-10-23
4U571209:5512:00     2016-03-30 – 2016-10-28
4U571210:3012:35      2016-04-02 – 2016-10-29
4U572614:4016:45      2016-04-02 – 2016-10-29
Prishtinë – Shtutgart
Numri i fluturimitNisjaArritjaHënMarMërEnjPreShtDieVlefshmëria
4U571313:0515:05     2015-10-28 – 2016-03-25
4U571313:1515:15      2015-11-07 – 2016-03-05
4U571314:3016:30      2015-11-08 – 2016-03-20
4U571713:1515:15      2015-12-23 – 2015-12-23
4U571714:3016:30      2016-01-10 – 2016-01-10
4U571316:3518:35      2016-03-12 – 2016-03-26
4U571311:2513:25      2016-03-27 – 2016-10-23
4U571312:4014:40      2016-03-30 – 2016-10-26
4U571312:4014:35      2016-04-01 – 2016-10-28
4U572717:2519:25      2016-04-02 – 2016-10-29
4U571319:3521:35      2016-04-02 – 2016-10-29
Veronë
Veronë – Prishtinë
Numri i fluturimitNisjaArritjaHënMarMërEnjPreShtDieVlefshmëria
ST647618:1519:55      2015-10-28 – 2016-03-23
ST647612:1514:00      2015-11-07 – 2016-03-26
ST647612:1514:00     2016-03-30 – 2016-10-29
Prishtinë – Veronë
Numri i fluturimitNisjaArritjaHënMarMërEnjPreShtDieVlefshmëria
ST647715:4517:30      2015-10-28 – 2016-03-23
ST647709:3011:25      2015-11-07 – 2016-03-26
ST647709:4011:30     2016-03-30 – 2016-10-29

Koha e fluturimeve dhe arritjeve është dhënë në kohën lokale. Ndryshimet nuk janë nën përgjegjësin tonë.

  verzioni për shtyp i kësaj faqeje